XII световен конгрес по семиотика IASS/AIS

20.09.2014 | 00:00
XII световен конгрес по семиотика IASS/AIS

Целта на световния конгрес по семиотика на IASS/AIS 16-20 септември 2014 в София бе разширяване и засилване на семиотичната мрежа.

Конгресът привлече водещите фигури в съвременната семиотика, а "София бе избрана за град-домакин заради изключително благоприятните условия, които създаде за широко участие в събитието. Сред тях - идеална организация и достъпно настаняване" - съобщава IASS/AIS.

Организацията очерта целите на форума по следния начин:

 

“Иновациите” е не само темата на форума, но и информира за организацията на протичане на конгреса.

Той бе предшестван от широка дискусия в социалните медии, за да бъдат насърчени участниците да изберат най-интересните теми и лектори за научните сесии и кръгли маси.

Това даде възможност да се подчертае профила на новата семиотика–нещо, което постоянно се случва в отделни градове, но днес има нужда да се засили чрез офщи формулировки и обща стратегия, нови тактики за утвърждаване на това дисциплинарно поле както в новите академични реалности, така и извън университета, на пазара на труда и в изследователската област.

Новата семиотика е глобална, проектно-ориентирана, насочена към приноса към човешкото поведение, чрез гъвкавите граници на интердисциплинарността.

Още по темата

Отразявайки иновациите в семиотиката, Нов български университет, домакин на конгреса, бе основан с решение на българския парламент през 1991 и в момента е най-големият частен университет в страната.

В НБУ се намира Югоизточният център за семиотични изследвания (организатор на прочутите Международни ранноесенни школи по семиотика/Early Fall School of Semiotics от 1995)