LIVE СЕГА:
19:50 Великата – сериал, историческа драма
СЛЕДВА:
20:40 Операция „Тежка вода“ – исторически сериал