LIVE СЕГА:
16:00 Колела – автомобилно предаване с Константин Томов
СЛЕДВА:
16:30 Операция: „История“ – предаване с Росен Петров