Малко и специфични свободни работни места има в американското производство

Един от високотехнологичните сектори с голям потенциал за развитие е 3D принтирането.

08.11.2013 | 13:37
Малко и специфични свободни работни места има в американското производство

Въпреки силните данни за производствения сектор в САЩ, трудоемките индустрии няма да се прехвърлят обратно на американска земя, докато са налице огромните разлики във възнаграждението на труда с Азия и с други развиващи се страни, пише колумнистът на Bloomberg Гари Шилинг. Разбира се, има ниши, които зависят от бързите доставки, промените в модата и други, които предполагат производствената база да е наблизо.

Мнозинството от секторите, които биха могли да осигурят бърз ръст за американското производство, вероятно ще бъдат от роботизирани сектори, които не изискват много хора на щат, коментира още Шилинг. Наетите в тези сфери ще притежават значителни умения и квалификации. Нещо повече тези индустрии показват ръст на продуктивността след внедряването на нови технологии.

Една от най-интересните сфери на приложение на новите технологии е допълващото производство, известно още като 3D- принтиране. Технологията създава 3D обекти от дигитални модели, чрез напластяване, използвайки различни материали от дървесина, през кобалт и дори човешка тъкан. Машините са създадени така, че да могат да принтират над 1000 различни материала, а в пластовете могат да бъдат вградени сензори и схеми, подобни на тези, използвани при слуховите апарати и улавящите движението ръкавици.

Друга форма на допълващото производство е т.нар. студено пръскане, в което метални частици се изстрелват при високи скорости.

Разходите за труд при използването на машини в сравнение с този на хора за същата производствена дейност са намалели наполовина от 1990. Благодарение на по-ниските разходи за труд, намалява и самата стойност на произвеждания продукт.

По изчисления на  Boston Consulting Group благодарение на високотехнологичните машини до 2020 30% от внасяните стоки от Китай биха могли да бъдат произвеждани в  местни компании в САЩ.

Вижте видео файла за приложението на 3D принтирането в сферата на лицевите протези.