Благотворителна организация помага на задлъжнели унгарци

Програмата е създадена през 2009 г. и оттогава подпомага над 700 семейства.

23.06.2011 | 16:17
Благотворителна организация помага на задлъжнели унгарци

Унгарците, които не могат да изплащат заемите и ипотеките си, вече получават допълнителна помощ. Тя идва от еднa от най-големите благотворителни организации в Унгария, известнa с работата си с бездомните, пострадалите от наводнения и алкохолиците. Програмата е създадена през 2009 г. и оттогава подпомага над 700 семейства.
Габор Мейър от благотворителната организация за помощ на  длъжниците  сподели, че разглеждат задлъжнялостта не само като икономически проблем, а и като психологически, емоционален и духовен въпрос.
Въпреки усилията на тази и още няколко подобни организации, 400 хил. унгарци закъсняват с плащанията на ипотеките си, в това число и 100 хил., които не са успели да платят най-малко три месечни вноски.
“Обменният курс на швейцарския франк започна да се увеличава и плащания нараснаха заедно с него – разказва Агнес Кутаси, който има непокрити кредитни задължения.-
Трябваше да плащаме от 20 000 форинта всеки месец. Заплатата на съпруга ми вече не можеше да покрие сумата. Даваме цялата му заплата за вноските и трябва да добавяме още пари към нея.  Бъдещето ни е безнадеждно”.
Преди средата на 2000 г. 1.8 млн. унгарци са взели кредит в чужда валута, а неблагоприятното развитие в обменния курс на форинта спрямо швейцарския франк увеличава плащанията до непосилни нива. Проблемите във валутния курс се подсилват от високата безработица и другите трудности, идващи от световната икономическа криза, която достигна Унгария преди много други страни. 
В края на 2008 г. Унгария стана първият член на Европейския съюз, получил 20 млрд. евро финансова помощ от Международния валутен фонд. Сега унгарските семейства харчат все по-голяма част от доходите си за изплащане на дългове. В резултат на това, вътрешното потребление е в застой и растежът на унгарската икономика вече почти изцяло е задвижван от износа.