„Лукойл” обвини Агенция "Митници" в тенденциозно отношение

Ваньо Танов поел кръстоносен поход срещу компанията, твърдят експертите по връзки с обществеността.

21.04.2013 | 17:39
„Лукойл” обвини  Агенция

„Лукойл” обвини Агенция „Митници” в последователни опити да  накърни името на компанията като внушава, че от "Лукойл Нефтохим Бургас" АД незаконно са източвани огромни количества горива.  Поводът за коментара е разпространената в четвъртък информация, че четирима митничари са уличени в разпломбиране на измервателни уреди на терминала. Действието предполага възможност за манипулация на данните на влизащите и излизащите количества горива от терминала. В петък от Агенция "Митници" заявиха, че ако измервателните уреди бъдат монтирани на всички устройства преди поставения срок – 2 юни, няма основания за отнемане на лиценза на петролния терминал "Росенец" към нефтопрароботвателното предприятие "Лукойл Нефтохим".

В разпространено до медиите днес съобщение от компанията обясняват, че на 8 април 2013 са поискали проверка на измервателните системи, заради въвеждане нова система на разплащане.

Текстът на прессъобщението гласи: „компанията се обръща към компетентното митническо учреждение – „Митница – Бургас”, с искане за целите на метрологичната проверка митническите служители да демонтират част от пломбите, което по никакъв начин не променя верността на техните показатели. Два дни по-късно, преди приключване процедурата по метрологичната проверката, служители на митници - Бургас, отново поставят митнически пломби на измервателните устройства и така се преустановява възможността за провеждане на проверката.

На 11.04.2013 "Лукойл Нефтохим Бургас" АД е получила писмо за съответствие от Агенция "Митници", с което се удостоверява, че "Лукойл Нефтохим" е изпълнило напълно и своевременно новите изисквания на Закона за акцизите и данъчните складове,съгласно Наредба №3 от 19.02.2010 г”.

От компанията подчертават още, че разпространената преди дни информация  е с цел разчистване на сметки между служители в митниците, но „отново се прави опит да се създаде пред обществеността усещането, че в "Лукойл" има нещо непрозрачно и се извършват незаконни действия”. Митническите служители са обвинени в некомпетентност да използват измервателната техника:  „Вместо да признаят факта, че огромните средства, вложени в така наречената прецизна техника, не дават необходимия резултат и че въпреки милионите, вложени от държавата и още повечето милиони, вложени от "Лукойл", Агенция "Митници" и нейните служители са безпомощни да се възползват от тази прескъпа техника. Ръководителят на Агенция "Митници" в България продължава своя кръстоносен поход срещу най-голямата компания в България, като използва всеки повод, включително своята и на служителите си некомпетентност, за да нанася удар върху името и престижа на компания без всякакви основания.

Нещо повече, в личен и надлежно регистриран разговор с ръководителя на "Лукойл Нефтохим Бургас" лицето Танов си позволява да обвинява компанията в нарушения на нормативните актове и закони на Република България, некоректно отношение към Агенция "Митници" и себе си самия, както и да заплашва компанията със саморазправа".

Съобщението завършва с информацията, че ръководството на петролната компания е сигнализирало финансовия министър за действията на шефа на Агенция „Митници”.