700 хиляди автомобила в България са без „Гражданска отговорност“

Задължителната застраховка на автомобила покрива около 72% по щетите, коментира Румен Янчев, изпълнителен директор на „Булстрад Виена Иншурънс Груп“.

14.06.2012 | 09:41
700 хиляди автомобила в България са без „Гражданска отговорност“

Покритието на „Гражданската отговорност“ в България би следвало да е над 90%, както е в почти всички европейски държави. У нас то е около 72-73%, коментира Румен Янчев, изпълнителен директор на „Булстрад Виена Иншурънс Груп“. В същото време около 700 хиляди автомобила в България нямат застраховка „Гражданска отговорност“. При  3.3 милиона регистрирани коли застрахованите са около 2.5 милиона.

В Европа, обаче,  регистрационният номер се явява гаранция за застраховка. Така ако се случи пътно-транспортно произшествие в рамките на Европейския съюз разходите и на незастрахованите автомобили се поемат от Гаранционният фонд и на националното бюро „Зелена карта“, коментира Янчев.

Друг голям проблем пред застрахователните компании е фалшификацията на щети по автомобилите.
Вижте какво още сподели той от видео файла.