Безработицата в България продължава да намалява

През месец май е отбелязано най-ниското ниво в страната за последните четири месеца

03.07.2017 | 23:00 Редактор: Василена Василева
Безработицата в България продължава да намалява

Безработицата в България се понижава и през май на месечна база от 6,1% до 6,0%. Това сочат последните данни, публикувани от Евростат, цитиран от Investor.bg

Това е най-ниското ниво на безработицата в страната за последните четири месеца, като през февруари тя е била 6,5%. На годишна база понижението е дори по-сериозно, като през май 2016 г. тя е била на равнище от 7,9%. Безработните у нас през петия месец на годината са били общо 196 хил. души.

Нивото на младежка безработица в страната отбелязва минимален спад на месечна база, но като цяло остава доста високо. През май тя е достигнала 12,6%, което е с 0,1 процентен пункт по-малко спрямо предишния месец, но с 0,6 процентни пункта под нивата от февруари. На годишна база понижението е доста по-сериозно, като през май 2016 г. тя е била 16,2%. Общо 20 хил. младежи на възраст до 25 години са били без работа през петия месец на годината.

Безработицата в Европейския съюз (ЕС) като цяло остава без промяна през май на месечна база на ниво от 7,8%, като това продължава да бъде най-ниското равнище от декември 2008 г. На годишна база обаче се отчита понижение, като разликата спрямо май 2016 г. е 0,9 процентни пункта. Безработните в региона през май са били 19,11 млн. души.

Що се отнася до еврозоната, безработицата там също не отчита промяна през май спрямо април, оставяйки на ниво от 9,3%. Тя обаче също е с 0,9 процентни пункта по-ниска спрямо петия месец на 2016 г. Безработните в региона през май са били около 15,03 млн. души.

Сред страните членки на ЕС най-ниски нива на безработица през май 2017 г. са били отчетени в Чехия (3,0%), Германия (3,9%) и Малта (4,1%). Най-високите равнища на безработица пък се наблюдават в Гърция (22,5% за март 2017 г.) и Испания (17,7%).

На годишна база нивото на безработицата през януари 2017 г. е спаднало във всички страни членки на ЕС. Най-големите спадове се отчитат в Хърватска (от 13,4% до 10,7%), Испания (от 20,2% до 17,7%) и Ирландия (от 8,4% до 6,4%).