От 1 юли: Подаваме електронно заявление за обезщетение за безработица

Това ще става чрез електронен подпис или персонален идентификационен код

26.06.2017 | 13:45 Редактор: Тодор Петров
От 1 юли: Подаваме електронно заявление за обезщетение за безработица

От 1 юли заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица може да се подава и по електронен път. Това ще става през интернет страницата на институцията. 

Достъпът до електронната услуга ще се осъществява чрез използването на електронен подпис или персонален идентификационен код. 

Онлайн услугата допълва списъка от над 65 програмни продукти на НОИ, които вече работят в услуга на потребителите.