Калфин: Нужно е да се направи всичко, за да се намали нивото на работещите бедни

Икономиката в България трябва да се раздвижи

15.01.2015 | 13:46 Редактор: Ирина Георгиева

Българската система трябва да се промени, така че да се престане да се поддържа високото ниво на работещите бедни. Това коментира вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин пред представители на ЕК. По думите му нужно е да се направи всичко възможно, за да се раздвижи икономиката у наас.

Мерките с поетапното вдигане на работната заплата, която до края на 2015г. ще достигне 360 лв., а до началото на 2017г. – 460 лв., се възприемат като стратегически за стимулиране на трудовата активност при трайно незаетите у нас. Техният брой към момента е 140 000 души и представляват 40,9% от всички регистрирани безработни. 170 000 пък е броят на хората, които работят на минимална работна заплата, което представлява 8% от заетите у нас.

"Увеличението на минималната работна заплата е от изключително значение за икономиката на държавата. Независимо, че тази мярка се оценява като известно утежнение от представители на малкия бизнес, замразяването на работната заплата би довело до драматично увеличение на неработещите при един по-широк хоризонт. В България има цели райони, които се издържат на социални помощи и не са стимулирани да работят, именно защото само допреди нова година нетната минимална работна заплата беше под прага на бедността." - обясни министър Калфин  пред представители на Главни дирекции "Икономически и финансови въпроси" и "Заетост" на ЕК  На срещата присъстваха още ръководителят на Представителството на ЕК в София Огнян Златев и съветникът по Икономическо Управление и Европейски Семестър - Аглика Цветанова.

МТСП е заложило конкретни мерки до 2020г., с които да намали нивата на трайно безработните и тези до 29 години, отбеляза министър Калфин.

"От една страна това са проекти, които ще бъдат реализирани, както по мерки от Националния план за действие по заетостта през 2015 г. и ще са финансирани от държавния бюджет, така и по такива, заложени в новия период на ОП "Развитие на човешките ресурси", чийто официален старт ще бъде даден в четвъртък." - обясни министърът на представителите на ЕК.

На 14 януари МС прие Националния план за действие по заетостта през 2015 г., по който ще бъдат реализирани 73 млн. лева за 2015 г. Основни целеви групи в Плана през 2015г. ще са безработните младежи до 29 г. и хората над 50 г.