Депутатите решиха: Обществено полезен труд при административни нарушения

НС прие промени в Закона

02.10.2019 | 16:19 Редактор: Василена Василева
Депутатите решиха: Обществено полезен труд при административни нарушения

Обществено полезен труд при административни нарушения и престои в ареста за хулиганство. Този промени записаха депутатите в Закона за административните нарушения и наказания по предложение на "Обединени патриоти“.

При системно и повторно извършено административно нарушение да се налага наказание "безвъзмезден труд в полза на обществото“, който да бъде от 40 до 200 часа годишно и да продължава не повече от две последователни години, предвиждат приетите на първо четете поправки.

За нарушение на обществения ред пък ще се лежи в ареста на районните до 25 денонощия.

Вносителите на поправките обясняват, че предложенията за промяна са провокирани от факта, че макар в много закони да се предвиждат глоби за за административни нарушения, те на практика не се събират.

"Независимо от устойчивата тенденция за завишаване на размерите на предвидените глоби, практиката показва също толкова устойчива тенденция за неизпълняемост на това наказание. Като водеща причина за това може да се определи факта, че при масовите случаи на административни нарушения, например тези по Закона за горите, глобата се налага на лица, които декларират липса на доходи или доходи под социалния минимум. Така при определяне на размера на глобата не може да се спази изискването конкретният ѝ размер да е съобразен с доходите и имуществото на наказания. Поради тези причини, макар и наложена като наказание, глобата не може да бъде събрана, т.е. наказанието не може да бъде изпълнено. А това от своя страна създава усещане в обществото, че държавата абдикира от изпълнението на задължението си да наказва извършителите на административни нарушения“, обясняват депутатите.

Според тях възстановяване на доверието в държавата се налага да се предприемат предлаганите от тях законодателни мерки.

Що се отнася до предложението за налагане на наказание "задържане в териториална структура на МВР“, вносителите обясняват, че то е съобразено със съществуващите производства в Указа за борба с дребното хулиганство и Закона опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия.

Предвидено е приложното поле на новите две наказания да бъде ограничено, като те не се прилагат за всички видове нарушения, а само в строго определени случаи, доколкото са по-тежки. Наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото ще се налага само при повторно извършено административно нарушение или за нарушение на системно извършване, като това наказание да може да се налага самостоятелно или едновременно с някое друго от досегашните административни наказания - глоба, обществено порицание или лишаване от право за упражняване на професия или дейност.

Задържането в МВР ще се прилага само за нарушения, свързани с нарушаването на обществения ред.

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Bulgaria ON AIR

Харесайте страницата ни във Facebook ТУК