С нова стратегия срещу трафика на хора

10.03.2016 | 09:03
България все още се нарежда сред страните по произход на трафик на хора. Въз основа на докладите публикувани от Евростат и основно разглеждащи данни за три-годишния период 2010, 2011 и 2012г. в този списък попадат Румъния, Холандия, Унгария и Полша. Водещи страни по произход за жервти на трафик извън ЕС са Нигерия, Бразилия, Китай, Виетнам и Русия. През този тригодишен период, 30 146 жертви на трафик са регистрирани в 28-те страни-членки на ЕС. Около 80% от жертвите са от женски пол, а според вида на експлоатация – почти 70% са експлоатирани сексуално. По отношение на
трафикантите - не малка част от тях са от България, Латвия и Унгария. В същия период около 8 805 души са наказателно преследвани във връзка престъплението „трафик на хора“, а само 3 885 са осъдителните присъди.
Миналата година у нас прокуратурата е наблюдавала малко под 300 досъдебни производства за трафик на хора. Осъдени са 48 души, а четирима са оправдани.
Какво ще пише в новата стратегия на България за борба с трафика на хора – в събота от 10.30ч. в „Темида” – разговор с Камелия Димитрова – и.д. секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора.