Еврофондовете: перспективи и капани

02.07.2015 | 13:38

Йосиф Аврамов, член на УС на БТПП, и Иван Кръстев, бивш зам.-министър на образованието и науката.