Цената на петрола и решенята на ОПЕК

10.06.2015 | 10:12

Генади Гешев, ръководител Международни пазари, Елана Трейдинг