ОИСР намали прогнозата пред световния икономически растеж

03.06.2015 | 18:01

Нейра Чехич от Bloomberg с акцентите от най-новия доклад на ОИСР