Преструктуриране на футболен клуб - същност и процедури

20.04.2015 | 12:42

Иво Тодоров, финансист

Александър Терзийски, инвестиционен консултант