Пазарен анализ 7 април 2015г.

07.04.2015 | 21:59

Коментар на Владимир Сиркаров