Пазарен анализ от 30 март 2015

30.03.2015 | 21:35

Коментар на Кузман Илиев