Петролът се насочи към най-големия седмичен ръст от 4г.

27.03.2015 | 07:27

Коментар на Бен Шарпълс от Bloomberg на 27 март 2015.

Петролът се насочи към най-големия седмичен ръст за 4г., воден нагоре от напрежението на Арабския полуостров.