Пазарен анализ 26 март 2015г.

26.03.2015 | 22:26

Коментар на Кузман Илиев