Взривовете в склад на ВМЗ "Сопот" са утихнали

22.03.2015 | 13:40