Пазарен анализ, Денят On Air, 22.01.2015

23.01.2015 | 09:29

Коментар на Кузман Илиев.