Видимо и Невидимо

доц. Александър Ганчев
Калин Манолов разговаря с Оптимиста д-р Константин Гърневски, Спортиста Владимир Николов и Икономиста доц. Александър Ганчев за актуалните политически процеси в България и Европа.
Георги Найденов
Калин Манолов разговаря с Философа доц. Милена Стефанова, Икономиста Георги Найденов и Артиста Анастас Константинов за важните актуални конфликти в обществото и Европейския съюз.
Страхил Иванов
Калин Манолов разговаря с Философа доц. Момчил Дойчев, Артиста Владимир Левчев и Икономиста Страхил Иванов за центробежните процеси в Европейския съюз.