София 22°
В популярния английски все още се употребява изразът "веднъж на синя луна", когато се говори за изключително редки и необичайни явления