LIVE СЕГА:
01:50 Брюксел 1 – предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова /п./ 02:50 Характери /п./
СЛЕДВА:
03:50 Опорни хора – изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова/п./