НБУ е домакин на световен конгрес по семиотика 16-20 септември

Обновена 26 септември 2014

08.09.2014 | 14:29
НБУ е домакин на световен конгрес по семиотика 16-20 септември

Дванайсетият световен конгрес по семиотика (IASS/AIS) събра в столицата 500 участници от 61 страни.

Стратегическата цел на форума е разширяването и заздравяването на семиотичната мрежа.

Между 16 и 20 септември 2014 г., от 9:00 до 20:00 часа в аулата на Нов български университет (корпус 1) и зали 101, 111,116, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 407, 408, 607, 703 и 706 (корпус 2)  се проведоха сесиите на конгреса на Международната асоциация за семиотични изследвания „Нова семиотика. Между традицията и иновацията/ New Semiotics. Between Tradition and Innovation”.  

Отворени са многобройни тематични дискусии в социалните медии.

Организаторите успяха да превърнат научното събитие в модерен научен форум, да съберат данни за възникващите тенденции в световната семиотика.

Специална поредица от лекции „Семиотиката и нейните майстори“ запозна участниците в конгреса с актуалните изследвания на водещите имена в семиотиката и визията им за бъдещето на дисциплината.


Югоизточноевропейският  център за семиотични изследвания в Нов български университет е основан през 1998 г..

Семиотиката е сред най-важните дисциплини в учебната програма на НБУ, благодарение на проф. Богдан Богданов, почетния доктор на НБУ проф. Томас Сибиък, оказал незаменима международна подкрепа през 90-те години и проф. Мария Попова – първи директор на Центъра по семиотика.

България има утвърдени традиции в областта с двама представители на научната общност с български произход: Цветан Тодоров и Юлия Кръстева. И двамата пристигнаха в София през септември 2014 и се срещнаха с българската научна общност.

Още по темата

Запис на интервюто на Умберто Еко бе излъчена по време на конгреса. Дисциплината се преподава още от Ивайло Знеполски и Добрин Добрев и др.

Семиотиката е от дисциплините, които съчетават разнообразни методологични подходи и най-често се е развивала в симбиоза с други дисциплини – първоначално с лингвистиката и философията, след това с почти всички хуманитарни дисциплини, изследванията в областта на изкуството и биологията. Днес нейните най-съществени приноси се наблюдават в науките за комуникацията, дигиталната култура и образованието. Една от най-често използваните дефиниции е: “Семиотиката изучава знаците, знаковите системи, символите и текстовете и като цяло всички човешки и биологични форми на комуникация“.

Програмата на конгреса е тук.