Онлайн рекламата с устойчив ръст

Интернет става все по-предпочитана алтернатива за рекламодателите.

09.09.2011 | 18:03
Онлайн рекламата с устойчив ръст

Интернет рекламата отчита ръст през второто полугодие, докато при  печатните медии се наблюдава тенденциозен спад.Това отчитат експерти от Асоциацията на рекламните агенции у нас.
Интернет става все по-предпочитана алтернатива за рекламодателите. Според прогнозите ръстът ще се запази, така както и тенденцията за спад на рекламни  позиции  в печатните издания. Интересът намалява устойчиво към рекламното позициониране във вестниците, отколкото в списанията.
Повишеният интерес на компаниите към рекламите онлайн специалистите обясняват с ясната алтернатива фирмите да видят конкретно как се разходват инвестициите и до каква степен се възвръщат.
Основно перо на дигиталния пазар в България остава имиджовата реклама. Рекламите, които виждате във формата на банери, формират над 70% от инвестициите в интернет.
 От Асоциацията съветват рекламодателите да гледат на големите социалните мрежи като дългосрочна комуникация и да ги използват стратегически, а не само по време на отделни кампании. Все повече интернет портали инвестират в развитието си, като наблягат на видео съдържание. То привлича онлайн както потребители, така и рекламодатели.