Уведомяват ни по мейл, ако сме закупили опасен продукт от е-магазин

През 2020 г. 50% от продуктите, посочени като опасни, са били с китайски произход

30.03.2023 | 15:11 Редактор: Петя Кръстева
Уведомяват ни по мейл, ако сме закупили опасен продукт от е-магазин

Евродепутатите одобриха преразгледаните правила за безопасност на нехранителните потребителски продукти с 589 гласа "за" и 13 гласа "против". С новия регламент действащата директива относно общата безопасност на продуктите се привежда в съответствие с новостите в цифровизацията и нарастването на онлайн пазаруването.

За да се гарантира, че всички продукти, пуснати на пазара, са безопасни за потребителите, регламентът относно общата безопасност на продуктите включва мерки, с които се гарантира, че при оценките на безопасност се вземат под внимание рисковете за най-уязвимите потребители, сред които децата, аспектите, свързани с пола, и рисковете за киберсигурността.

Новият регламент разширява обхвата на задълженията на икономическите оператори (производител, вносител, дистрибутор), увеличава правомощията на органите за пазарен надзор и въвежда ясни задължения за доставчиците на онлайн места за търговия. Онлайн местата за търговия си сътрудничат с органите за пазарен надзор с цел намаляване на рисковете. Надзорните органи могат да разпоредят на онлайн местата за търговия да премахнат или блокират достъпа до офертите на опасни продукти без ненужно забавяне и във всички случаи в рамките на два работни дни.

Продуктите, които са с произход извън ЕС, могат да бъдат пускани на пазара само ако има установен икономически оператор в Съюза, който отговаря за безопасността им.

Преработеното законодателство подобрява процедурата за изтегляне на продукти, тъй като понастоящем процентът на връщане остава нисък, а около 1/3 т потребителите в ЕС продължават да използват изтеглени от пазара продукти.

Ако даден продукт трябва да бъде изтеглен от пазара, потребителите трябва да бъдат информирани директно и да им бъде предложена поправка, замяна или възстановяване на стойността на иззетия продукт. Потребителите също така ще имат право да подават жалби или да предявяват колективни искове. Информацията относно безопасността на продуктите и възможностите за правна защита трябва да бъде достъпна на ясен и разбираем език. Системата за бързо предупреждение за опасни продукти - порталът Safety Gate, ще бъде модернизирана, за да се даде възможност за по-ефективно откриване на опасни продукти и ще бъде по-достъпна за хората с увреждания.

"Благодарение на този закон ние защитаваме най-уязвимите потребители, особено децата. През 2020 г. 50% от продуктите, посочени като опасни, са били с китайски произход. С този закон предприехме решаваща стъпка срещу тези, които не продават безопасни продукти в Европа. Опасните продукти ще бъдат премахнати от уебсайтовете след два дни. Потребителите ще бъдат информирани директно по електронната поща, ако са закупили опасен продукт. В допълнение, те ще имат право на поправка, замяна или възстановяване, ако даден продукт бъде иззет. След като този закон влезе в сила, в Европа ще има по-малко опасни продукти", коментира докладчикът Дита Харанзова.

Снимка: БГНЕС