Спад на младежката безработица през 2015 г.

Заетостта е нараснала до 39,2 на сто, сочи годишният доклад за младежта

25.01.2017 | 18:52 Редактор: Луиза Божинова
Спад на младежката безработица през 2015 г.

Тенденция към намаляване на младежката безработица се отчита в годишния доклад за младежта за 2015 г., одобрен от правителството в оставка на последното му заседание.

Коефициентът на безработица за младежите от 15 до 29 години е 14,4%, което е с 3,3 процентни пункта под нивото от  2014 г. Заетостта нараства с 1,2 процентни пункта до 39,2 на сто.

Годишният доклад представя информация за социално-икономическото положение на младежите и предприетите мерки за тяхното развитие от страна на държавните институции и местните власти. Информацията покрива деветте основни приоритетни области в Националната стратегия за младежта (2014-2020) и отчита изпълнението и напредъка съобразно 21 ключови индикатора.
 
През 2015 г. значително е нараснал броят и капацитетът на постоянните социални услуги за младежи в неравностойно положение, а също и размерът на отделените за целта финансови средства. В края на 2015 г. общият брой социални услуги в общността, включително от резидентен тип, е 1 223 с капацитет 19 037 места. В сравнение с 2014 г. броят на услугите се е увеличил с 382, а капацитетът е с 1 070 места по-голям.

Продължението на статията прочетете тук!