Най-малко безработни от Софийския университет

Най-търсени са медицината, информатиката и педагогиката

18.11.2016 | 16:52 Редактор: Васил Детелинов
Най-малко безработни от Софийския университет

Медицината, инфорамционните технологии и педагогиката са специалностите, които най- бързо се реализират на пазара на труда. Това показва рейтнинговата сисетма на висшите учлища у нас. Тя нарежда на първо място Софийския университет като учебно заведение, даващо най- много работна ръка на икономиката ни.

Всяка година над 50 хиляди зрелостници трябва да изберат къде да продължат образованието си. Едни следват детската си мечта, а други пък избират специалности, за които има глад на пазара на труда. Данните на Министерството на образованието показват, че 90% от завършилите медицина веднага намират препитание. 

Класацията показва още, че освен медицината, се търсят и специалисти в сферата на информационните технологии, педагогиката, военното дело и фармацията. Най-висока е безработицата сред училите социални дейности, изобразително изкуство, хранителна промишленост и туризъм. Причината - за тези специалности не се изисква висше образование. 

"Висшите училища и студентите се ориентират спрямо търсенето на пазара на труда. Т.е. това преместване от пазара на труда към образованието започва да се случва. Намалява броя на студентите в масовите направления - икономика, право, администрация и управление. Увеличава се броят на инженерните специалности"- обясни министърът на образованието Меглена Кунева.

Най-добре платени са студентите, завършили Софийския университет и американския в Благоевград. Според класацията - трите водещи ВУЗ-а, чиито кадри се реализират успешно на пазара на труда, са отново Софийския, Техническия и Медицинскит в столицата.

"Разлики независимо дали сте завършили в София, Пловдив, Варна или Плевен - разлика в начина на реализация почти няма. Има обаче специалности,  в които реализацията на завършилите зависи то това в кое висше училище ще учите. Това са инженерните направления, които подготвят кадри за реалната икономика"- коментира Георги Стоичев от институт "Отворено общество". 

Класацията показва още, че всеки 4 вишист не се реализира в българската икономика.

Още в репортажа на Васил Детелинов.