Предлагат отмяна на Закона за публично-частното партньорство

Това е неработещ закон, смята Десислава Терзиева.

05.03.2014 | 16:22 Редактор: Мариета Иванова
Предлагат отмяна на Закона за публично-частното партньорство

Отмяна на Закона за публично-частното партньорство предлага Kабинетът на Народното събрание, съобщи Dnes.bg.

Ресорният министър Десислава Терзиева мотивира предложението с думите, че това е неработещ, рестриктивен закон, който не е приложен на практика повече от година и половина, откогато всъщност е влязъл в сила.

"На практика вместо да облекчи инвеститорите, той допълнително затрудни инвестиционния процес“, коментира министърът на регионалното развитие.

"Политическата цел беше всичко да минава през един министър – Дянков, и той да контролира и координира всичко, какво се прави като публично-частно партньорство в общините и в държавата", заяви Терзиева. По думите й "без неговата санкция те нямаше как да станат".

Терзиева обясни, че обектите, към които законът се отнася, са много малки – паркинги, гаражи, системи за наблюдение и сигурност, системи за улично осветление, зелени площи.

Според нея останалите закони и нормативни актове, изцяло гарантират прозрачността и публичността при провеждане на процедурите за създаване на публично-частно партньорство.

Предстои кабинетът да обсъди на оперативно заседание нов Закон за инвестициите, който според министъра ще стимулира максимално инвестиционния процес у нас и ще намаля "бумащината".

Терзиева заяви, че оценките на земи, отчуждени за изграждане на Северната скоростна тангента, са правени по методика, приета през 2010 година от правителството на ГЕРБ.

Като министър не мога да отменя тези експертни оценки, единственият ред е съдебният – обжалване, което са направили и собствениците, коментира тя.

Терзиева е наредила на ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ да преразгледа методиката и да даде конкретни предложения за промяна в нея, като вземе предвид европейските практики. По думите й е необходим баланс и справедливото обезщетяване на собствениците, без обаче да бъде ощетяван държавният бюджет и без процесът по изграждане на инфраструктурните проекти да бъде затрудняван.