Дянков защитава промените в Закона за Сребърния фонд с писмо до ЕЦБ

БНБ настоява законопроектът да бъде изтеглен.

18.04.2012 | 14:03
Дянков защитава промените в Закона за Сребърния фонд с писмо до ЕЦБ

(Обновена в 15.30)

След като тази сутрин стана известно, че и Европейската централна банка не одобрява приетите от правителството промени в Закона за Сребърния фонд, министърът на финансите Симеон Дянков е изпратил писмо до председателя на ЕЦБ Марио Драги, става ясно от справка на сайта на финансовото ведомство.

В писмото Дянков изрично посочва, че средствата от фонда, които ще могат да се инвестират в държавни ценни книжа, ще бъдат увеличавани поетапно, като техният процент ще достигне 70 едва през 2017 година.

Той уточнява и че подобно на практиката в страни като Белгия, се предвижда да бъдат емитирани специални емисии ДЦК, които ще бъдат нетъргуеми, а при тях няма изискване за определяне на кредитен рейтинг. По този начин вицепремиерът обосновава текстовете в закона, които не задължават ръководството на фонда да влага парите само в книжа с присъден инвестиционен кредитен рейнтинг.

Малко по-рано днес, в становище на ЕЦБ беше посочени, че подобно изискване е дискриминация за чуждестранните ценни книжа, но не и за българските.

В своя защита Дянков посочва, че доходността на емисиите, които ще бъдат издадени специално за фонда, ще бъде определена на пазарна основа, "като се следват основните бенчмаркови ориентири". От писмото става ясно, че издадени за целите на фонда книжа ще бъдат с матуритет, съобразен с прогнозите за необходимостта от трансфери от фонда към държавното обществено осигуряване. Условията на конкретните емисии не са предмет на уредба на законово ниво, а ще бъдат заложени в инвестиционната стратегия на фонда, обяснява Дянков.

Той е категоричен, че инвестирането на средства на фонда в специални емисии ДЦК ще бъде неутрално по отношение на обема и доходността на стандартизираните емисии държавни ценни книжа. Така няма вероятност, каквито опасения има ЕЦБ, да се стигне до непазарно формиране на доходността по дългосрочните емисии, пише още в писмото.

След публикуването на становището на ЕЦБ от Българската народна банка днес отново настояха законопроектът за промени в Закона Сребърен фонд да бъде оттеглен от вносителя и подложен на задълбочена дискусия.