2,4 млрд. евро за изграждането на газовия хъб "Балкан"

Разходите ще бъдат покрити от собствени и привлечени средства

25.04.2017 | 23:00 Редактор: Василена Василева
2,4 млрд. евро за изграждането на газовия хъб "Балкан"

Изграждането на газовия хъб "Балкан" ще струва между 1,4 и 2,4 млрд. евро, става ясно от публикувания за дискусия план за развитие на "Булгартрансгаз" за периода 2017 – 2026 година.

Разходите по хъба ще бъдат покрити от собствени и привлечени средства. Проектът е в идейна фаза и е вписан като ключов за компанията. Предвижданията са, че той ще бъде въведен в експлоатация през 2022 година.

В газоразпределителния център биха могли да постъпват количества природен газ от различни източници, посочват от газовото дружество. Сред тях са руски газ от нов морски газопровод и през съществуващото трасе, местен добив, газ от Южния газов коридор или от терминалите за втечнен газ от Гърция и Турция.

За реализацията на идеята трябва и максимално да бъдат използвани съществуващите мрежи и капацитета на "Чирен".

За оператора на газопреносната ни мрежа през следващото десетилетие приоритет ще бъдат новите газови връзки – с Турция, Сърбия и Гърция, както и газопроводът Eastring, който ще свърже мрежите на Румъния и Унгария.

Компанията продължава своята работа по увеличаване на капацитета на газохранилището ни – до 1 млрд. куб. метра от сегашните към 550 млн. куб. метра. Стойността на проекта е 223 млн. евро и той трябва да бъде финализиран през 2024 година.

От газовата компания обмислят и вариант за изграждането на ново хранилище – в изчерпани находища на територията на страната или в морския шелф. Проучванията за това обаче ще отнеме около 7-8 години

За да може страната да отговори на изискванията за газоразпределителен център в региона, е необходимо да бъдат направени инвестиции в съществуващата мрежа, както и изграждане на нови транзитни съоръжения.

Като цяло инвестициите в мрежата – национална и транзитна, за нови обекти в периода 2017-2019 година възлизат на 135,8 млн. лева. За реконструкция и модернизация в същия период ще бъдат отделени 143,8 млн. лева.

Статията можете да прочетете в Investor.bg