Размразяването на Дунав създаде проблеми

Силният монотонен натиск на ледените късове накъса въжета, с които бяха вързани крайбрежните съоръжения

13.02.2017 | 21:05 Редактор: Жанета Нейкова
Размразяването на Дунав създаде проблеми

И тази година не се размина без щети с размразяването на Дунав.

Реката беше скована от лед повече от месец, на места той достигаше и до 40 сантиметра, но от няколко дни той започна да се топи.

Силният многотонен натиск на ледените късове отново накъса въжетата, с които бяха вързани крайбрежните съоръжения. Повечето от тях са силно повредени.

Много от тези понтони стигнаха до румънския бряг.

Най-пострадали са съоръженията, собственост на Дунавския клуб, където е концентрирана речната дейност по реката.