КАТ сменя актовете с фишове

Целта е наказателното постановление да се връчва още на пътя или чрез обявяване в Интернет

05.10.2016 | 16:39
КАТ сменя актовете с фишове

Ще бъде разширен броят на нарушенията, за които може да се издават фишове вместо актове. Това предвиждат промени в Закона за движение по пътищата (ЗДвП), които парламентът ще обсъжда в тази сесия.

Така в КАТ се надяват тежките процедури по издирване на нарушителите и връчване на наказателните постановления да се улеснят, което пък ще гарантира по-бързи санкции и по-голяма събираемост на глобите. 

Новият режим ще важи за всички нарушения, за които ЗДвП не предвижда отнемане на шофьорската книжка.

По думите на МВР това ще става само със съгласието на шофьора. Ако той откаже да получи фиш, ще се пише акт, а след това ще се издава и наказателно постановление. 

"По този начин се избягва многократното търсене на нарушителя, за да му се връчи постановлението, съкращава се срокът за налагане на наказанието, тъй като фишът се издава на момента в негово присъствие", пише в законопроекта. 

По закон фишът се плаща в 7-дневен срок от връчването му. Има идея глобата да се плати веднага на служителите от КАТ, които да бъдат оборудвани с ПОС-терминали. Иначе фиш може да се плати в банка или по електронен път. 

МВР продължава да изпитва проблем с връчването на актове. Почти половината наказателни постановления, изпратени по пощата с обратна разписка, се връщат. На практика те се водят невръчени и не могат да влязат в сила. 

За да реши тези проблеми, МВР предвижда в патрулките да бъдат инсталирани принтери. По данни ще са нужни 278 бройки, чрез които КАТ ще може да връчва на нарушителите актове още на пътя. Така ще могат да се издават и електронни фишове и актове от камерите за контрол на скоростта.

"В случай че нарушителят не е намерен на посочения от него адрес и не е посочил друг свой адрес пред административно наказващия орган, последният прилага наказателното постановление към преписката и го обявява на интернет страницата си и на таблото за съобщения в сградата по седалището си, като наказателното постановление се счита за връчено от момента на обявяването му", пише в законопроекта.