Университети от 11 държави търсят преподаватели по български език, даже в Китай

Те ще получат дневни командировъчни, също основни и допълнителни трудови възнаграждения

26.05.2023 | 14:43 Редактор: Вяра Димова
Университети от 11 държави търсят преподаватели по български език, даже в Китай

В 12 чуждестранни университета от 11 държави е обявена процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за следващата академична година. Свободните позиции са в две висши училища в Словакия и в по едно във Франция, Китай, Гърция, Германия, Унгария, Полша, Румъния, Словения, Армения и Хърватия, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Преподавателите по български език и литература в чуждестранни университети се командироват там дългосрочно от висшето училище или институт на БАН, в който заемат академична длъжност.

В рамките на дългосрочната си командировка те получават дневни командировъчни за съответната страна, както и основни и допълнителни трудови възнаграждения за образователна и научна степен, за придобит трудов стаж и професионален опит със съответните осигурителни вноски.

Ако приемащата страна не им е осигурила жилище, имат право и на допълнителни средства за наем на квартира. Поемат се и пътните им разходи в началото и в края на всяка академична година, както и тези на членовете на семействата им, които пребивават с тях по време на командировката.

Обявление за дванадесетте свободни позиции и формуляр за кандидатстване са публикувани на страницата на Министерството на образованието и науката.  В момента български език и литература се преподава в общо 31 висши училища зад граница.

Снимка: pixabay