Родители плащат по-ниска такса смет, ако децата им спортуват или се занимават с изкуство

Инициативата е на общината в Пазарджик

05.02.2023 | 14:21 Редактор: Елеонора Танева

Изкуство и спорт срещу данъчни облекчения. Мярката е въведена от община Пазарджик и цели да стимулира извънкласните занимания на децата. Над 500 семейства ще се възползват от възможността да платят по-ниска такса смет.

40% по-ниска такса битови отпадъци ще плащат родителите на деца и ученици, които се занимават с изкуство и имат успехи.

"Като отстъпката по селата е между 20 и 50 лева, а в града между 50 и 120 лв., в зависимост от данъчната оценка на съответния имот и тежестта на данъчното облагане", поясни началникът отдел "Местни данъци и такси" - Минко Минков.

До момента от намалението са се възползвали над 500 семейства, чиито деца развиват успешно своите заложби и таланти в извънкласни дейности по танци, пеене, свирене, изобразително и театрално изкуство и литература. От отстъпката ще се ползват и родителите на 120 деца от танцов състав "Чудесия". 

"Аз все още тази година не съм заплатила данъците си, получила съм съответната декларация и документи, които трябва да бъдат подадени", каза Росица Генова.

"Жестът е важен за това, че ти си забелязан, че можеш да правиш нещата спокойно и, че въпреки всички ежедневни неща, които те затрупват, някой те забелязва. Те са малки тези жестове, но са важни", добави Цветомира Баненкина.

"На децата бе обяснено, че това е всъщност награда за техните постижения", уточни ръководителят на ПТС "Чудесия" - Таня Димитрова.

От три години по-ниски местни такси заплащат и родителите на успешните спортисти от община Пазарджик.

Вижте повече в репортажа на кореспондентите ни.