До 458 млн. евро за младите фермери

От кандидатите се изисква 36 месеца история преди подаване на проектното предложение

20.02.2021 | 17:21 Редактор: Никола Симеонов
До 458 млн. евро за младите фермери

През тази година 458 млн. евро от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще бъдат насочени към земеделския сектор, младите фермери и малките стопанства.

Това беше одобрено по време на видеоконферентно заседание на Комитета по наблюдение на Програмата. Финансовият ресурс е предвиден за подмерките 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства“, 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, съобщават от Министерство на земеделието, храните и горите.

На заседанието са били обсъдени и актуализирани критерии за оценка по четирите подмерки, съобразени с предизвикателствата, пред които са изправени различните секторни производства и преработвателите на селскостопански продукти.

По подмерките 4.1 и 4.2 се въвежда изискване към кандидатите за 36 месеца история преди подаване на проектното предложение. Промяната ще допринесе за финансова стабилност на проектите, както и устойчивост и дълготрайност на реализираните чрез тях инвестиции.

За подмярка 4.1 максималният размер на допустимите разходи за един проект ще бъде до 1 000 000 евро при 50% интензитет на подпомагането или до 1 500 000 при 35% интензитет. Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника ще бъде до 250 000 евро.

Вижте още по темата в bloolbergtv.bg

Снимка: Pixabay

Харесайте страницата ни във Facebook ТУК