Туристически сезон 2019 г. : Забелязва се отлив на чуждестранни туристи

16.08.2019 | 10:11 Редактор: Ивайло Николов