950 лв. за професор в БАН, 630 лв. за асистент. Младите учени се разбягват

11.06.2019 | 09:26

Заплащането да е обвързано със средната работна заплата, поиска акад. Юлиан Ревалски