Бъдещето ли избрахме?

02.06.2019 | 18:20

Европа позеленя, но не покафеня. България посивя, но не почервеня.