"Благичка – ZERO-WASTE" - първият ресторант в България с нулев отпадък отвори врати

30.05.2019 | 10:40

В него ще работят младежи в неравностойно положение