Репресиите срещу неполитическия елит преди 9 септември събрани в книгата "Погубената България"

16.05.2019 | 10:25

Много неща ни шокираха, докато четяхме документите, посочиха авторите