Дуалната форма на обучение съкращава пътя между кадрите и бизнеса

15.05.2019 | 09:31