Отец Кортези: Трябва да обръщаме внимание на перифериите, на бедните

01.05.2019 | 09:50