Съвременна българска музика, съвременно сръбско изкуство и нов проект за Бузлуджа

16.04.2019 | 17:02

Нова музика от Мария Каракушева, бъдещето на монумента Бузлуджа и NEXT Balkan