България с най-нисък дял иновативни предприятия в ЕС

13.04.2019 | 18:25

Накъде вървим в областта на иновациите