"Дворците на народа" и "Монолог в антракта" на фестивала Master of Art

08.04.2019 | 16:15

Ново българско документално кино от Мисирков/Богданов и Петър Вълчев