Електронни дневници заменят хартиените в над 50 училища в страната

03.09.2018 | 16:57

В реално време се отразяват оценките, отсъствията, забележките и домашните на децата