"VIB" представя българския художник със световно признание, Иван Яхнаджиев, част II

09.02.2017 | 23:31

Филм-портрет за българския художник със световна известност Иван Яхнаджиев.