За проблемите не вещите лица

18.02.2016 | 22:00

В стратегията за реформа на съдебната власт беше отделено място и на вещите лица, които изготвят експертизи както за разследващите, така и по дела в съда. Проблемите на това съсловие са много и отдавна. Неактуализирани списъци, хора с неясна подготовка, забавяне на хонорари, неясни критерии. Според Орлин Колев от Българска асоциация „Вещи лица и експерти” законодателно нещата куцат,няма ясно организиране на професията. Вещите лица са разделени в няколко браншови организации. Проблем има и плащането на хонорарите. От една страна експертите казват, че те са ниски, от друга – че се бавят. Става така, че в бюджета няма достатъчно пари за експертизи, а вещите лица все пак работят. Една от идеите за реформа касаеше възможността преводачите да бъдат обединени с вещите лица в общ бранш. Тази идея обаче срещна по-скоро негативни отзиви. Още от интервюто с Орлин Колев вижте тази събота от 10.30ч в "Темида"